FAQ - Příkazy pro ovládání a nastavení BOINC Klienta

Sekce pro všeobecné rady a návody z oblasti DC projektů
Zamčeno
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
forest
Admin webu a fóra CNT
Admin webu a fóra CNT
Příspěvky: 18363
Registrován: pát 27 říj, 2006 10:19
rok narození: 03 bře 1977
ID CNT statistics: 71
Bydliště: Újezd u Brna

FAQ - Příkazy pro ovládání a nastavení BOINC Klienta

#1 Příspěvek od forest »

Otázka: Zajímalo by mě, jestli se dá nastavit, přes jaký port bude BOINC komunikovat. Jde mi o to, že některé porty mám zablokované. Chtěl bych zkusit porty číslo 25, 110, 8080 apod. .
Odpověď: parametr -gui_rpc_port xxxx

Otázka: Jak bych mohl plánovaně vypnout a po nějakém nastaveném čase opět spustit výpočty BOINC?
Odpověď: Pokud máte BOINC spuštěný klasickým způsobem (nikoli jako službu), tak může být řešením napsání .bat souboru a jeho spuštění nastavit jako plánovanou úlohu. .bat soubor by měl vypadat asi takto:
taskkill /t /f /im boincmgr.exe
rem sleep 30
ping -n 30 127.0.0.1>nul
cd \
cd program files
cd boinc
start boincmgr.exe
Otázka: Jde nějakým příkazem smazat dluh na konkrétním projektu :?:
Odpověď: boinccmd --host (jméno) --set_debts http://xxxxxx.xxx/ (adresa projektu) 0 0

Nástroj pro ovládání BOINC Klienta z příkazové řádky - boinccmd

Příkaz boinccmd (boinccmd.exe) se nachází v Source adresáři BOINC Verze6 (ve Verzi5 je v hlavním adresáři BOINC), u mne je to v adresáři D:\Program Files\BOINC_Source, bude se objevovat v příkladech. Téměř všechny příklady jsem otestoval, některé jsem neměl možnost (např. nepoužívám BAM).
Dokumentace se nachází zde.

Struktura příkazu boinccmd

boinccmd [--host hostname[:port]] [--passwd passwd] command

Parametry --host hostname[:port] a --passwd passwd se používají pro ovládání vzdáleného BOINC Klienta. Pro ovládání lokálního BOINC Klienta se mohou vypustit a pak se berou v úvahu přednastavené hodnoty, pro hostname to je hodnota localhost a passwd si příkaz přečte ze souboru gui_rpc_auth.cfg.

Použité zkratky :
url ... adresa projektu
email ... emailová adresa použitá při registraci do projektu
passwd ... heslo použité při registraci do projektu
name ... název účtu použitý pro registraci do projektu
account_key ... unikátní klíč k účtu na projektu (neplést s CPID)
result_name ... název pracovní jednotky (WU)

Možné parametry pro command :

boinccmd --lookup_account url email passwd
Vypíše account key pro konkrétní projekt

Kód: Vybrat vše

D:\Program Files\BOINC_Source>boinccmd --lookup_account http://setiathome.berkeley.edu/ muj@email.cz mojeheslo
status: Success
poll status: operation in progress
poll status: operation in progress
account key: 0644d108c184a825c3e041e046c096a4
boinccmd --create_account url email passwd name
Vytvoří účet na projektu, existuje-li tak vrátí account_key

Kód: Vybrat vše

D:\Program Files\BOINC_Source>boinccmd --create_account http://setiathome.berkeley.edu/ muj@email.cz mojeheslo "Vit Kliber"
status: Success
poll status: operation in progress
poll status: operation in progress
account key: 0644d108c184a825c3e041e046c096a4
boinccmd --project_attach url account_key
Připojí BOINC Klienta k projektu (odpovídá volbě v menu BOINC Managera - Nástroje / Připojit k projektu ...)

Kód: Vybrat vše

D:\Program Files\BOINC_Source>boinccmd --project_attach http://setiathome.berkeley.edu/ 0644d108c184a825c3e041e046c096a4
boinccmd --join_acct_mgr URL name passwd
Připojí BOINC Klienta ke Správci účtu (odpovídá volbě v menu BOINC Managera - Nástroje / Připojit ke Správci účtu ...)

boinccmd --quit_acct_mgr
Odpojí BOINC Klienta od Správce účtu

boinccmd --get_state
Zobrazí aktuální stav všech projektů, aplikací, verzí aplikací a jednotek. Výstup je velice upovídaný a je vhodné ho přesměrovat do souboru

Kód: Vybrat vše

D:\Program Files\BOINC_Source>boinccmd --get_state > soubor.txt
boinccmd --get_results
Zobrazí aktuální stav všech jednotek. Výstup je velice upovídaný a je vhodné ho přesměrovat do souboru

Kód: Vybrat vše

D:\Program Files\BOINC_Source>boinccmd --get_results > soubor.txt
boinccmd --get_simple_gui_info
Zobrazí aktuální stav všech projektů a jednotek. Výstup je velice upovídaný a je vhodné ho přesměrovat do souboru

Kód: Vybrat vše

D:\Program Files\BOINC_Source>boinccmd --get_simple_gui_info > soubor.txt
boinccmd --get_file_transfers
Zobrazí aktuální stav všech odesílaných nebo přijímaných jednotek. Pokud je odesílaných nebo přijímaných jednotek hodně, je výstup velice upovídaný a je vhodné ho přesměrovat do souboru

Kód: Vybrat vše

D:\Program Files\BOINC_Source>boinccmd --get_file_transfers > soubor.txt
boinccmd --get_project_status
Zobrazí informace o všech připojených projektech. Výstup je velice upovídaný a je vhodné ho přesměrovat do souboru

Kód: Vybrat vše

D:\Program Files\BOINC_Source>boinccmd --get_project_status > soubor.txt
boinccmd --get_disk_usage
Zobrazí celkovou velikost disku a volné místo a informace o všech připojených projektech a ke každému projektu zobrazí obsazení disku projektem. Výstup je velice upovídaný a je vhodné ho přesměrovat do souboru

Kód: Vybrat vše

D:\Program Files\BOINC_Source>boinccmd --get_disk_usage > soubor.txt
boinccmd --get_proxy_settings
Zobrazí informace o nastavení proxy

Kód: Vybrat vše

D:\Program Files\BOINC_Source>boinccmd --get_proxy_settings
HTTP server name:
HTTP server port: 80
HTTP user name:
SOCKS server name:
SOCKS server port: 80
SOCKS version: 5
SOCKS5 user name:
no proxy hosts:
boinccmd --get_messages seqno
Zobrazí informační zprávy počínaje zprávou číslo seqno. Při použití seqno = 0 zobrazí všechny informační zprávy, je vhodné přesměrovat do souboru.

Kód: Vybrat vše

D:\Program Files\BOINC_Source>boinccmd --get_messages 0 > soubor.txt
boinccmd --get_host_info
Zobrazí informace o počítači

Kód: Vybrat vše

D:\Program Files\BOINC_Source>boinccmd --get_host_info
 timezone: 7200
 domain name: vit
 IP addr: ###.###.###.###
 #CPUS: 4
 CPU vendor: GenuineIntel
 CPU model: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU  Q9400 @ 2.66GHz [x86 Family 6 Model 23 Stepping 10]
 CPU FP OPS: 3164715200.643724
 CPU int OPS: 6636915893.278199
 CPU mem BW: 250000000.000000
 OS name: Microsoft Windows XP
 OS version: Professional x86 Editon, Service Pack 3, (05.01.2600.00)
 mem size: 3488854016.000000
 cache size: 250000.000000
 swap size: 3322396672.000000
 disk size: 104863891456.000000
 disk free: 12890144768.000000
boinccmd --version
Zobrazí verzi BOINC Klienta

Kód: Vybrat vše

D:\Program Files\BOINC_Source>boinccmd --version
boinccmd, built from BOINC 6.4.5
boinccmd --result url result_name op {--window_station ws} {--desktop dt} {--display dp}
Provedení těchto požadovaných operací op s konkrétní jednotkou
 • suspend: dočasné zastavení počítání jednotky (odpovídá tlačítku "Pozastavit" na kartě Úkoly)
 • resume: obnovení počítání jednotky (odpovídá tlačítku "Obnovit" na kartě Úkoly)
 • abort: trvalé zrušení počítání jednotky která bude zrušena a nebude přidělen kredit (odpovídá tlačítku "Zrušit" na kartě Úkoly)
 • graphics_window: otevření grafického výstupu v okně (odpovídá tlačítku "Zobrazit grafiku" na kartě Úkoly) Pro Windows nebo X11 lze specifikovat další argumenty
 • graphics_fullscreen: otevření grafického výstupu přes celou obrazovku (odpovídá stavu, kdy se spustí screensaver s projektem)

Kód: Vybrat vše

D:\Program Files\BOINC_Source>boinccmd --result http://www.malariacontrol.net/ wu_410_178547855_1_10_1245606274_1 graphics_window

Kód: Vybrat vše

D:\Program Files\BOINC_Source>boinccmd --result http://www.malariacontrol.net/ wu_410_178547855_1_10_1245606274_1 suspend

Kód: Vybrat vše

D:\Program Files\BOINC_Source>boinccmd --result http://www.malariacontrol.net/ wu_410_178547855_1_10_1245606274_1 resume
boinccmd --project url op
Provedení těchto požadovaných operací op s konkrétním projektem
 • reset: zruší veškerou práci na projektu, vyčistí dočasné adresáře a při následné komunikaci se serverem projektu si vyžádá spolu s jednotkou i aplikaci (odpovídá tlačítku "Restartovat projekt" na kartě Projekty)
 • detach: zruší veškerou práci na projektu a provede odpojení od projektu (odpovídá tlačítku "Opustit" na kartě Projekty)
 • update: provede aktualizaci stavu ze serveru projektu, stáhne si aktuální nastavení a stav účtu a pokud je třeba tak požaduje novou práci (odpovídá tlačítku "Aktualizovat" na kartě Projekty)
 • suspend: pozastaví práci na projektu (odpovídá tlačítku "Pozastavit" na kartě Projekty)
 • resume: obnoví práci na projektu (odpovídá tlačítku "Obnovit" na kartě Projekty)
 • nomorework: zakáže projektu vyžadovat další práci (odpovídá tlačítku "Žádnou další práci" na kartě Projekty)
 • allowmorework: povolí projektu přijímat další práci (odpovídá tlačítku "Povolit přijímat další práci" na kartě Projekty)

Kód: Vybrat vše

D:\Program Files\BOINC_Source>boinccmd --project http://setiathome.berkeley.edu/ update
boinccmd --file_transfer url filename op
Provedení těchto požadovaných operací op s konkrétním výsledkem nebo jednotkou
 • retry: obnoví přenos výsledku nebo jednotky (odpovídá tlačítku "Obnovit přenos" na kartě Přenos)
 • abort: zruší přenos výsledku nebo jednotky (odpovídá tlačítku "Zrušit přenos" na kartě Přenos)

Kód: Vybrat vše

D:\Program Files\BOINC_Source>boinccmd --file_transfer http://isaac.ssl.berkeley.edu/alpha/ wu_1244566801_1_0 retry
boinccmd --set_run_mode mode duration
Nastavení těchto režimů mode počítání na požadovaný čas duration
 • always: počítat nepřetržitě (odpovídá volbě v menu BOINC Managera - Aktivita / Počítat nepřetržitě)
 • auto: počítat podle nastavení (odpovídá volbě v menu BOINC Managera - Aktivita / Počítat podle Nastavení)
 • never: pozastavit počítání (odpovídá volbě v menu BOINC Managera - Aktivita / Pozastavit)
Jestliže duration je 0 nebo je vynecháno, potom je zvolený režim nastaven permanentně. Jinak režim počítání platí omezenou dobu a po uplynutí duration sekund je režim vrácen na poslední permanentní nastavení

Kód: Vybrat vše

D:\Program Files\BOINC_Source>boinccmd --set_run_mode always

Kód: Vybrat vše

D:\Program Files\BOINC_Source>boinccmd --set_run_mode never 10
boinccmd --set_network_mode mode duration
Nastavení těchto režimů mode počítání na požadovaný čas duration
 • always: povolit přístup k síti nepřetržitě (odpovídá volbě v menu BOINC Managera - Aktivita / Trvale povolit přístup k síti)
 • auto: povolit přístup k síti podle nastavení (odpovídá volbě v menu BOINC Managera - Aktivita / Připojovat k síti podle nastavení)
 • never: zakázat přístup k síti (odpovídá volbě v menu BOINC Managera - Aktivita / Zakázat přístup k síti)
Jestliže duration je 0 nebo je vynecháno, potom je zvolený režim nastaven permanentně. Jinak režim přístupu k síti platí omezenou dobu a po uplynutí duration sekund je režim vrácen na poslední permanentní nastavení

Kód: Vybrat vše

D:\Program Files\BOINC_Source>boinccmd --set_network_mode always

Kód: Vybrat vše

D:\Program Files\BOINC_Source>boinccmd --set_network_mode never 10
boinccmd --set_proxy_settings http_server_name http_server_port http_user_name http_user_passwd socks_server_name socks_server_port socks_version socks5_user_name socks5_user_passwd
Provede nastavení proxy, všechny parametry jsou povinné a (odpovídají volbě v menu BOINC Managera - Nastavení / Možnosti ... / karta HTTP proxy server a SOCKS proxy server)

boinccmd --run_benchmarks
Spustí testy procesoru (odpovídá volbě v menu BOINC Managera - Nastavení / Spustit testy procesoru)

Kód: Vybrat vše

D:\Program Files\BOINC_Source>boinccmd --run_benchmarks
boinccmd --read_global_prefs_override
Přinutí BOINC Klienta, aby si přečetl soubor global_prefs_override.xml a akceptoval změněné hodnoty v něm uvedené (odpovídá volbě v menu BOINC Managera - Nastavení / Načíst Konfigurační soubor)

Kód: Vybrat vše

D:\Program Files\BOINC_Source>boinccmd --read_global_prefs_override
boinccmd --quit
Ukončí chod BOINC Klienta (odpovídá volbě v menu BOINC Managera - Nastavení / Vypínání připojeného klienta ...)

Kód: Vybrat vše

D:\Program Files\BOINC_Source>boinccmd --quit
boinccmd --read_cc_config
Přinutí BOINC Klienta, aby si přečetl soubor cc_config.xml a akceptoval změněné hodnoty v něm uvedené (odpovídá volbě v menu BOINC Managera - Nastavení / Načíst nastavení z Lokálního souboru)

Kód: Vybrat vše

D:\Program Files\BOINC_Source>boinccmd --read_cc_config
boinccmd --set_debts url1 std1 ltd1 [url2 std2 ltd2 ...]
Provede nastavení krátkodobých a dlouhodobých dluhů projektu nebo více projektů. Jestliže změním dluhy jednoho projektu, dluhy ostatních projektů se změní taky (přepočítají), proto jestli chci nastavit dluhy více projektů, musím to udělat jedním příkazem

Kód: Vybrat vše

D:\Program Files\BOINC_Source>boinccmd --set_debts http://setiathome.berkeley.edu/ 0 0
boinccmd --get_project_config url
Provede načtení konfiguračního souboru (get_project_config.php) ze serveru projektu

Kód: Vybrat vše

D:\Program Files\BOINC_Source>boinccmd --get_project_config http://setiathome.berkeley.edu/
boinccmd --network_available
Provede všechny požadované akce po přihlášení k síti (odpovídá volbě v menu BOINC Managera - Nastavení / Do network communication)

Kód: Vybrat vše

D:\Program Files\BOINC_Source>boinccmd --network_available
boinccmd --help
Zobrazí použití příkazu boinccmdJeden krásný příklad nakonec :
Mám na lokální síti 50 počítačů, vím že jsou na IP adresách 192.168.1.51 až 192.168.1.100, mám v BOINC Klientu povolenou vzdálenou správu a chci všech 50 počítačů připojit k projektu SETI a na SETI mám účet a znám account_key 0644d108c184a825c3e041e046c096a4 (a jsem na linuxu ... na Win by se skript musel upravit)

Kód: Vybrat vše

for num in $(seq 51 100); do
 boinccmd --host 192.168.1.${num} --passwd mojeheslo --project_attach http://setiathome.berkeley.edu/ 0644d108c184a825c3e041e046c096a4
done;
a celá firma jede SETI :grin: .

Zamčeno

Zpět na „Rady a návody“